Raamatupidamine lihtsaks
Programmi kasutamise eelduseks on Excel arvutis.Alternatiivne teenus on mõeldud ettevõtjale kes ei ole

käibemaksukohuslane ja kellel on kuni 50 algdokumenti kuus.Teenus sobib firmale,fiele,tulundusühingule,

mittetulundusühingule. Lisavõimalusena saab koostada arvet, palgalehte,sõidupäevikut ja komandeeringuaruannet.

Teenus sisaldab täpselt tema vajadustele vastavalt kohandatud programmi, ( on ainult need väljundid, mida ta vajab),

midagi muud pole.Veel sisaldab teenus „Raamatupidamise sisekorra eeskirja“. Klient sisestab ise algdokumendid,

saab eelnevalt täpsed juhised, vajaduse korral jooksvat konsultatsiooni.Aasta lõpus kontrollin üle, kas kõik

tehtu vastab nõuetele ja koostan Aastaaruande ning esitan Äriregistrile.Erinevus lihtsalt ise tegemisega on selles,

et kliendil on garantii arvestuse õigsuse ja maksude tasumise osas.