Raamatupidamine lihtsaks
Klassikaline raamatupidamisteenus on ettevõtjale, kes ei soovi oma aega kulutada

raamatupidamisele ja kelle dokumendi maht ei ole nii suur, et on vaja palgata raamatupidaja.

Teenus sisaldab algdokumentide kontrolli ja töötlemist programmis, tulemuseks on analüütiline

arvestus kuude lõikes ja kasvavalt aasta algusest. Väljundiks on bilanss ja kasumiaruanne.

Teenuse hulka kuulub veel „Raamatupidamise sisekorra eeskiri“,aruandlus Maksuametile ja

Aastaaruande koostamine ning esitamine Äriregistrile, vajadusel jooksvad konsultatsioonid ,

palgaarvestus,komandeeringuaruanded, sõidupäevikud.